Muş Valiliği
Muş Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Muş Valiliği
Muş Valiliği
Devam Eden Projelerimiz

 

 

SIRA NO

 

 

SEKTÖRÜ

 

 

PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ

 

 

UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME İLİ İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 
 

1

Tarım

Tarım Sitesi (İnşaat)

Kurumunca Projeleri hazırlanıyor.

 

2

Eğitim

Yurt İnşaatı (DAP 1000 Öğrencilik)

Geçici kabulu yapıldı.

 

3

Konut

Hasköy Gökyazı Jand.Sb.Astsb.Loj.İnş.          (4 Daire)

Projeler bekleniyor

 

4

Konut

Korkut Karakale Jand.Sb.Astsb.Loj.İnş.          (4 Daire)

Projeler bekleniyor

 

5

Konut

Malazgirt Adaksu Jand.Sb.Astsb.Loj.İnş.         (4 Daire)

Projeler bekleniyor

 

6

Konut

Varto Jand.Sb.Astsb.Loj.İnş.                         (12 Daire+Altyapı)

Geçici kabulu aypıldı.

 

7

Konut

Varto Jand.Sb.Astsb24 Daireli Loj.İnş.

Etüt proje

 

8

Genel İdare

Tapu Kadastro Müd. Hiz. Binası İnşaat İşi

İnşaat devam ediyor.

 

9

Kırsal Alan Planlaması

Bulanık Alparslan l Barajı İskânı  (288 Aile/Şehir)

İnşaat devam ediyor.

 

10

Onarım

Meteoroloji Müd. Güçlendirme tadilat onarım işi

Geçici kabulü yapıldı.

 

11

Onarım

Müdürlüğümüz Hizmet Binası Çevre Düzenlemesi, çatı ve mantolama işi.

Geçici kabulü yapıldı.  

12

Onarım

Korkut Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası

Geçici kabulü yapıldı.  

13

Onarım

Müdürlüğümüz Lojmanlarının mantolama ve genel onarım işi.

Geçici kabulü yapıldı.

 

14

Yapım işi

Müdürlüğümüz Hizmet Binası engelli Asansörü yapım işi.

Geçici kabulü yapıldı.